1 намерен резултат

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Регистър на ОП, търговски дружества, ЮЛНЦ и гражд. дружества с участие на общината

Регистър на общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие, юридическите лица с нестопанска цел и гражданските дружества с участие на Община град Добрич - актуален към 23.ноември 2018 г.

общински предприятия добрич търговски дружества добрич юридически лица с нестопанска цел добрич