1 намерен резултат

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Търговски регистър 2015-07-09 г.

Данни за периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.
Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

регистър търговски РМС 103/2015 Агенция по вписванията АВ
 

Моля изчакайте