1 намерен резултат

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
избрани етикети:
ЗПКОНПИ 
одобрен

Публичен регистър на подадените от км. наместници по населени места ежегодни декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 год.

Публичен регистър на подадените от км. наместници по населени места ежегодни декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 год.

Драгоман община регистър ЗПКОНПИ РМС 54/2019
 

Моля изчакайте