1 намерен резултат

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собственици от Закона за управление на етажната собственост, създадени на територията на община Сливница

Закон за управление на етажната собственост