22 намерени резултати

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Търговски регистър

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски РМС 103/2015 АВ ТР впивания
одобрен

Търговски регистър 2022-07-09 г.

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
одобрен

Търговски регистър 2020 г.

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски 2020 РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
одобрен

Търговски регистър 2019 г.

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски 2019 РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
одобрен

Търговски регистър 2018 г.

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

2018 агенция регистър търговски РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
одобрен

Търговски регистър 2017

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

2017 агенция регистър търговски РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
 

Моля изчакайте