73 намерени резултати

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Търговски регистър

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски РМС 103/2015 АВ ТР впивания
одобрен

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111 за 2022

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111 за 2022

регистър сигнали РМС 435/2020 ДАЗД деца в риск
одобрен

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111

регистър сигнали РМС 435/2020 ДАЗД постъпили деца риск
одобрен

Бюлетини съдебен статус

Статистическа информация по месеци и бюра съдимост за съставените бюлетини за съдимост и бюлетини по чл. 78 А.

регистър бюлетин Министерство съдебен статус правосъдието
одобрен

Търговски регистър 2022-07-09 г.

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
одобрен

Търговски регистър 2020 г.

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

агенция регистър търговски 2020 РМС 103/2015 АВ ТР вписванията
 

Моля изчакайте