3 намерени резултати

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен

Себра бюлетин

информация плащания себра РМС 54/2019 МП
одобрен

Публичен регистър на подадените от км. наместници по населени места ежегодни декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 год.

Публичен регистър на подадените от км. наместници по населени места ежегодни декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 год.

Драгоман община регистър ЗПКОНПИ РМС 54/2019