2 намерени резултати

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
избрани етикети:
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
одобрен

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК
НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ