3 намерени резултата

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
избрани етикети:
здои 
одобрен

Регистър ЗДОИ

Регистър на постъпилите в РИОСВ - Благоевград заявления за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация заявления здои регистър РИОСВ - Благоевград
одобрен

Регистър на подадените заявления по ЗДОИ - 2017г.

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за 2017г. - РИОСВ-Пазарджик

екология закон за достъп до информация здои
одобрен

Регистър на подадените заявления по ЗДОИ - 2016г.

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за 2016г. - РИОСВ-Пазарджик

екология закон за достъп до информацията здои