17 намерени резултата

избрани теми:
Международни въпроси 
непроверен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2018 г.

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.10.2018 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

2018 бюджет ДЕС дмп ебк Европейски съюз изпълнение отчет РА сметки средства чужди КФС
непроверен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.09.2018 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

бюджет ДЕС дмп ебк европейския съюз изпълнение отчет ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА РА сметки средства КФС
непроверен

Годишни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1207

агенция бенефициент бюджет дми дф ебк европейски изпълнение касово класификация кохезионен международен национален програми разплащателна средства структурни съюз фондове чужди средства
непроверен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2017 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

2018 бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейския съюз касово изпълнение КЦФ месечен отчет община отчети РА средства чужди средства
непроверен

Годишни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2017 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1207

агенция бенефициент бюджетна дмп дф ебк европейски изпълнение касово класификация кохезионен международен национален програми разплащателна средства структурни съюз фондове чужди
непроверен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2017 г. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85

агенция бенефициенти бургас бюджет европейски земеделие касово квалификация кохезионен кохезионен и структурни фондове международни община отчет програми разплащателна средства структурен съюз