5955 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

непроверен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г.-31.12.2018 г., НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

одобрен
непроверен
непроверен