3490 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

База данни, касаеща дейността на Националната комисия за борба с трафик на хора и информация за социалните услуги, разкрити към Комисията.

Отчет за дейността на НКБТХ за 2015 година;
Регистър на Юридическите лица, предоставящи социални услуги към НКБТХ;
Списък на Приютите за жертви на трафик на хора към НКБТХ;
Списък на Центровете за жертви на трафик на хора към НКБТХ.

Министерски съвет
одобрен
одобрен

Брой обявени стажове в държавната администрация по професионални направления

Наборът от данни съдържа информация за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове към края на 2016 година

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за второто полугодие на 2016г.

КТИ Сливен горска техника земеделска
одобрен

Бюджет 2016 г.

Бюджет 2016 г. - начален план

одобрен

Бюджет 2017 - Капиталова програма

Капиталова програма на Бюджет 2017

 

Моля изчакайте