3491 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

одобрен

Църкви и манастири

Църкви и манастири

одобрен

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Министерство на правосъдието поддържа ЦРЮЛНЦ.
Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Вписват се само юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

регистри