3490 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

 

Моля изчакайте