1489 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища

Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища

брой деца и ученици
одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните училища

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните училища

брой деца по групи