1489 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2016 г.

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

 

Моля изчакайте