40 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му - Община Дългопол

Данни за бюджета и разходването му - Община Дългопол

Данни за бюджета и разходването му - Община Дългопол
одобрен

Държавен план прием за гимназиите - Община Дългопол

Държавен план прием за гимназиите - Община Дългопол

Държавен план прием за гимназиите - Община Дългопол
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

Недвижими културни ценостти - Община Дългопол

Недвижими културни ценостти - Община Дългопол

Недвижими културни ценостти - Община Дългопол
одобрен
одобрен