35 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

одобрен

Регистър на културните институции

Регистър на културните институции

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Козлодуй

Регистър на военните паметници на територията на община Козлодуй

одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.