52 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

одобрен

Регистър на културните институции

Регистър на културните институции

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Козлодуй

Регистър на военните паметници на територията на община Козлодуй