2631 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Омуртаг

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем в Община Омуртаг за стопанската 2018/2019 г.

одобрен
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум