2672 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на вписаните лица по чл. 60 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView

Лица извършващи обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

одобрен
одобрен

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

одобрен

Регистър на вписани лица по чл.44 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView
Лица извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания