2824 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация

одобрен

Регистър на сдруженията в Община Чирпан

Регистър на сдруженията на собствениците в Община Чирпан

регистри
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия в Община град Добрич

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория за периода от 2004 г. до 2016 г.

въведени експлоатация категория обекти строежи
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2016г.

одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2015-2016г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Хасково за стопанската 2015-2016г.