34 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

одобрен
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на гр. Козлодуй

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на гр. Козлодуй

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Бутан

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Бутан

 

Моля изчакайте