32 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му Община Попово

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Данни за бюджета и разходването му
одобрен

Държавен план - прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план - прием за гимназиите на територията на община Попово

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци Община Попово

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци Община Попово

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти Община Попово

Общински регистър на категоризираните туристически обекти Община Попово

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Община Попово

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение Община Попово

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение Община Попово

 

Моля изчакайте