14 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

устройство на територията
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

технически паспорт устройство на територията
одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти

устройство на територията
одобрен

Регистър на разрешение за строеж

Регистър на разрешение за строеж

устройство на територията