2800 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

одобрен

Регистър на вписани лица по чл.44 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView
Лица извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания

одобрен

Списък на лицата,придобили квалификация по чл.21,ал.1 от ЗЕВИ

http://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci
Монтажници на съоръжения за биомаса,слънчеви топлинни инсталации,термопомпи и повърхностни геотермални системи