2826 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници
https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView

одобрен

Регистър на вписаните лица по чл. 60 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView

Лица извършващи обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

одобрен
одобрен

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти