24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
публичен регистър 
одобрен

Регистър на даренията в община Враца

Регистър на даренията в община Враца

публичен регистър
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на лицата извършващи пътна помощ към 31.12.2017г.

актуален регистър към 31.12.2017г.

публичен регистър
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

В регистъра са въведени следните данни: Индивидуален регистрационен номер на обекта, Дата на регистрация, Обект / Транспортни средства (Наименование (Брой и вид на транспортните средства), Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства), Община (район)), Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства), Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение (Име, Данни от съдебната регистрация, Адрес на управление, Община (район)), Заличаване на регистрацията (Дата, Номер на заповед, основание)

обекти обекти с обществено предназначение публичен регистър
одобрен

Регистър за достъп до информация

Регистър за достъп до информацията за 2018г.

публичен регистър