2828 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден

Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА.

одобрен

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

ДАМТН регистър съоръжения с повишена опастност
одобрен
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Габрово земеделска, горска техника и машини за земни работи.

техника
одобрен

Регистър кучета 2018

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

публичен регистър
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар