2669 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

За 2019 г. - Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за периода 01.01.– 30.06.2017 г. на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда съгласно чл. 17, Глава II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти. В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда.

одобрен

Земеделска техника Ловеч 28.02.2018г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 28.02.2018 г.

одобрен

Земеделска техника Ловеч 31.03.2018г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 31.03.2018 г

одобрен

Земеделска техника Ловеч 30.04.2018г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 30.04.2018 г

одобрен

Земеделска техника Ловеч 31.05.2018г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 31.05.2018 г