2828 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за мандат 2019-2023 г.

Данни към 16.07.2020 г.

ОбС Добрич регистър върнати решения на Общински съвет
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2020 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2019 г.

одобрен
одобрен

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори