3179 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на площадки за предаване на отпадъци на територията на Община Кнежа

Регистър на площадки за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Кнежа - Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства на територията на Община Кнежа

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.