41 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти Община Карлово

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти Община Карлово

разпоредителни сделки
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Карлово

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Карлово

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация Община Карлово

Регистър на заявленията за достъп до информация подадени в Община Карлово

одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП