3211 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

специализирани институции и социални услуги
одобрен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ

информация за оползотворяване на отпадъци
одобрен
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване - разпределение

Разпределение на пасища
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

в община Карнобат обекти въведени в експлоатация
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП ЗА 2017 Г. ОБЩИНА КАРНОБАТ

в община Карнобат Разрешение за изработване на ПУП