3228 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и заустване , издадени от кмета на община Чавдар

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

издадени карти паркиране трайни увреждания
одобрен
одобрен
одобрен

Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУ)

Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУ)

висше образование