3176 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на ресурсите на подземните водни тела

Регистър на ресурсите на подземните водни тела - съдържа: № по ред, Код на подземното водно тяло, Наименование на водното тяло, Естествени ресурси (л/с), Количества необходими за водните екосистеми (л/с), Разполагаеми ресурси (л/с), Разрешени водни количества по издадени разрешителни (л/с), Водни количества от кладенци за собствени потребности (л/с), Свободни водни количества (л/с).

одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

иконимика
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден

Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА.

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация съгл. Закона за достъп до обществена информация

съдържа: входящ номер/дата, вид на исканата информация, заявител, решение за предоставяне на информация-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация-номер/ дата, мотиви за отказа, решение за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата, решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване-номер/дата,обжалване, друго;

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания в община Кочериново

Регистърът съдържа списък на издадените карти за преференциално паркиране за хора с увреждания. Заличени са всички лични данни, които могат да послужат за идентифициране на лицата.

паркиране
одобрен

Регистър на домашни кучета

Регистър на домашни кучета