3020 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА МИЗИЯ 2017

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА МИЗИЯ 2017

имоти общинска собственост
одобрен

Списък на посредниците и арбитрите към НИПА, ДВ бр. 51/2015 г.

Данни за посредниците и арбитрите утвърдени от Надзорния съвет на НИПА и обнародвани в Държавен вестник с права да участват в уреждане на колективен трудов спор.