3186 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Златарица.

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Кнежа

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Кнежа

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

одобрен

За 2019 г. - Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за периода 01.01.– 30.06.2017 г. на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда съгласно чл. 17, Глава II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти. В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда.

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА