13 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол
одобрен

Регистър технически паспорти - Община Дългопол

Регистър технически паспорти - Община Дългопол

Регистър технически паспорти - Община Дългопол
одобрен

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти собственост - Община Дългопол
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол
одобрен

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
одобрен

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Регистър на културните институции