455 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
непроверен

РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

В регистъра са вписани всички действащи специализирани институции и социални услуги в общността, действащи на територията на Община Ивайловград, разкрити по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане с осигурено държавно финансиране и финансиране от Оперативните програми и Структурни фондове на ЕС.

непроверен

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

В регистъра са вписани всички вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както и вероизповеданията подали заявление с необходимия набор от документи за откриване на официално местно поделение на вероизповеданието на територията на Община Ивайловград и имената на хората, които ще го представляват пред контролните власти.

одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост