535 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 г.

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 г.

сметна палата -ЕРИК
одобрен

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Дългопол, Област Варна

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Дългопол, Област Варна

одобрен

Държавен план-прием

Държавен план-прием на територията на Община Елин Пелин

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, КАКТО И ПО ПРОФИЛИ ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ
В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, И ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием в държавните профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ЗА ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ДЪРЖАВНИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием