476 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Дългопол, Област Варна

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Дългопол, Област Варна

одобрен

Държавен план-прием

Държавен план-прием на територията на Община Елин Пелин

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, КАКТО И ПО ПРОФИЛИ ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ
В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, И ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием в държавните профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ЗА ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ДЪРЖАВНИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием в общинските профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием