535 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план-прием в общинските профилирани гимназии за учебната 2016/2017

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИТЕ СОУ И ГИМНАЗИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Карлово

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Карлово

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

одобрен

Държавен план-прием за училището в Община Годеч

Държавен план-прием за гимназиите

Държавен план-прием за гимназиите
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ГИМНАЗИИТЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII клас НА ГИМНАЗИИТЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемни училища
одобрен

Държавния план-прием в държавните и общинските професионални институции за учебната 2016-2017

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ, И СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

държавен план-прием