485 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Карлово

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Карлово

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

одобрен

Държавния план-прием в държавните и общинските професионални институции за учебната 2016-2017

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ, И СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

държавен план-прием
одобрен
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
одобрен