94 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Искър за мандат 2015/2019г

Съдържа данни за преразгледаните решения на общинския съвет

регистър решения
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2018 год./

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

устройство на територията
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистърът е актуален за 2017г.

Регистър на пчелини и пчелни семейства
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

регистърът е актуален към 02.10.2017г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им