94 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на рекламни елементи

регистърът дава информация за 2017г.

одобрен

Регистър училища детски градини община Костинброд

Регистър училища детски градини община Костинброд

одобрен

Регистър - ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Регистър - ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ - община Костинброд

РЕГИСТЪР НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ - община Костинброд

одобрен

РЕГИСТЪР НА издадените заповеди по чл.135 от ЗУТ - община Костинброд

РЕГИСТЪР НА издадените заповеди по чл.135 от ЗУТ - община Костинброд

одобрен

Публичен регистър с разпоредителни сделки - община Костинброд

Публичен регистър с разпоредителни сделки - община Костинброд