96 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проекти
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проект
одобрен

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването съдържащ:
* Име, адрес/ седалище
* Заповед за оправомощаване №/дата
* Заповед за отнемане на оправомощаване №/дата

ДАМТН средства за измерване
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен