4 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проект
одобрен

Обобщена информация по проекти финансирани от оперативна програма Административен капацитет към 09.06.2016г.

Включена информация за номер на проект, ЕИК на Бенефициент и партньор, описание и дейности по проекта, дата на сключване и дата на приключване, договорена стойност по проекта разделена на БФП, собствено фонансиране и общо.

бенефициент
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проекти
одобрен

Обобщена информация по проекти финансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към 08.06.2016г.

Включена информация за номер на проект, ЕИК на Бенефициент и Партньор, описание и дейности по проекта, дата на сключване и дата на приключване, договорена стойност по проекта разделена на БФП, собствено фонансиране и общо.

бенефициент