5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЗУЕС В1 - община Костинброд

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЗУЕС В1 - община Костинброд

одобрен

РЕГИСТЪР НА издадените заповеди по чл.135 от ЗУТ - община Костинброд

РЕГИСТЪР НА издадените заповеди по чл.135 от ЗУТ - община Костинброд

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ - община Костинброд

РЕГИСТЪР НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ - община Костинброд

одобрен

Регистър - ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Регистър - ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

одобрен

Регистър училища детски градини община Костинброд

Регистър училища детски градини община Костинброд