6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
непроверен
одобрен

Количества разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на община Куклен за периода м. Януари – м. Юни 2018 г.

Количества разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на община Куклен за периода м. Януари – м. Юни 2018 г.

одобрен

Регистри КСД

Регистри за приватизация, язовири, пчелини и пчелни семейства, концесии, рзрешения за таксиметров превоз и разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Регистри Секретар - Община Велики Преслав

Регистри на издадените общи административни актове и на заявленията за достъп до обществена информация