5428 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Омуртаг

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем в Община Омуртаг за стопанската 2018/2019 г.

одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в Община Омуртаг за стопанската 2019 - 2020 г.

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Омуртаг

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Омуртаг за периода 01.01.2017 - 31.12.2018 г.

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти в Община Омуртаг - 2018 г.