23 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на гражданските дружества, в които участва община Никола Козлево

Регистър на гражданските дружества, в които участва община Никола Козлево

граждански дружества
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък

одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Кула за периода 2010 - 2018 г.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, създаден на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОС

имоти община Кула общинска собственост регистър разпоредителни сделки с имоти