56 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 31.12.2017 Г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 31.12.2017 Г.

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Регистър на концесиите на язовирите в Община Лозница

Регистър на концесиите на язовирите в Община Лозница

одобрен

Регистър на съставените актове за частна общинска собственост

Регистър на съставените актове за частна общинска собственост