69 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2016 година

ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА ПРЕЗ 2016 година

одобрен

Държавен-план прием за гимназиите на територията на Община Лозница

Държавен-план прием за гимназиите на територията на Община Лозница

одобрен

Заверени технически паспорти на сгради

Заверени технически паспорти на сгради

одобрен

Издадени разрешителни за строеж

Издадени разрешителни за строеж

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

Маршрутна мрежа и разписания на обществен транспорт

Маршрутна мрежа и разписания на обществен транспорт